Tin tức xuất khẩu lao động

Danh sách lao động dự tuyển và trúng tuyển tháng 11-2023

THÔNG BÁO: Công ty Cổ Phần JVNET Việt Nam xin công bố danh sách những lao động dự tuyển và trúng tuyển đơn hàng đi Nhật tháng 11 năm 2023. Chào mừng các bạn gia nhập đại gia đình JVNET. Chúc các bạn học tập tốt và rèn luyện những kỹ năng cần thiết để sớm xuất cảnh sang Nhật làm việc. 

danh sach dự tuyển đi nhật

1. Danh sách người lao động tham gia chuẩn bị nguồn (dự tuyển) tháng 11 năm 2023 

Họ và tên Ngày tháng Giới tính Tỉnh Mã đơn hàng
NGUYỄN MINH DUY 19/11/2005 Nam BẾN TRE VN-JPR-BIZU03
LƯU KỲ PHONG 24/08/2005 Nam QUẢNG NINH VN-JPR-BIZU03
NGUYỄN VĂN QUÂN 25/03/1999 Nam BẮC NINH VN-JPR-BIZU03
PHẠM VĂN QUỲNH 19/10/1995 Nam HÀ NỘI VN-JPR-BIZU03
TẠ THẾ SƠN 25/7/2003 Nam PHÚ THỌ VN-JPR-BIZU03
TẠ THỊ PHƯƠNG THẢO 19/01/2003 Nữ HÀ NAM VN-JPR-BIZU03
TRẦN VĂN TUẤN 22/1/2003 Nam HÀ NỘI VN-JPR-BIZU03
NGUYỄN QUANG VINH 06/12/2003 Nam HÀ NỘI VN-JPR-BIZU03
VÕ MINH ANH 02/10/2003 Nam QUẢNG BÌNH VN-TOK-SANR03
TRƯƠNG THỊ DÂN 20/3/1994 Nam BÌNH THUẬN VN-TOK-SANR03
DƯƠNG THỊ NGỌC DUNG 1/4/1998 Nam HỒ CHÍ MINH VN-TOK-SANR03
LĂNG THỊ HƯỜNG 09/09/2005 Nam BẮC GIANG VN-TOK-SANR03
TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG 20/12/2003 Nam QUẢNG BÌNH VN-TOK-SANR03
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 9/6/2004 Nam QUẢNG BÌNH VN-TOK-SANR03
NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 27/05/1995 Nam HÀ TĨNH VN-TOK-SANR03

2. Danh sách người lao động trúng tuyển (được tuyển chọn) tháng 11 năm 2023 

Họ và tên Ngày tháng Tỉnh Mã đơn hàng
NGUYỄN VĂN QUÂN 25/03/1999 BẮC NINH VN-JPR-BIZU03
TẠ THẾ SƠN 25/07/2003 PHÚ THỌ VN-JPR-BIZU03
TẠ THỊ PHƯƠNG THẢO 19/01/2003 HÀ NAM VN-JPR-BIZU03
VÕ MINH ANH 02/10/2003 QUẢNG BÌNH VN-TOK-SANR03
TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG 20/12/2003 QUẢNG BÌNH VN-TOK-SANR03
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 09/06/2004 QUẢNG BÌNH VN-TOK-SANR03