Tin tức xuất khẩu lao động

Danh sách lao động dự tuyển và trúng tuyển tháng 04/2023

SIÊU HOT! Công ty Cổ phần JVNET Việt Nam chính thức công bố danh sách những lao động tham gia chuẩn bị nguồn và trúng tuyển tháng 04 năm 2023. Đây là những lao động đủ điều kiện đăng ký đi xuất khẩu lao động tại Nhật và tham gia vào khóa đào tạo tiếng Nhật từ 6-8 tháng. Chúc mừng các bạn! Hãy học tập và rèn luyện các kỹ năng thật tốt để sớm xuất cảnh sang làm việc tại Nhật nhé! 

1. Danh sách người lao động tham gia chuẩn bị nguồn (dự tuyển) tháng 04 năm 2023 

STT Họ và tên Ngày tháng Giới tính Tỉnh Mã đơn hàng
1 HOÀNG VĂN HẬN 25/09/1992 Nam HẢI DƯƠNG VN-HIM-HAIS01
2 TRẦN VĂN HOÀNG NHÂN 9/12/2000 Nam QUẢNG NAM VN-HIM-HAIS01
3 LƯƠNG THANH HÒA 5/10/1997 Nam HỒ CHÍ MINH VN-HIM-HAIS01
4 TRẦN CÔNG MINH 1/3/2000 Nam QUẢNG BÌNH VN-HIM-HAIS01
5 TRẦN THỊ NHUNG 26/12/1992 Nữ HƯNG YÊN VN-ASE-RYOK01
6 PHẠM THỊ THỦY 1/6/1996 Nữ THÁI BÌNH VN-ASE-RYOK01
7 THÁI THỊ HẢI 19/12/1992 Nữ HÀ TĨNH VN-ASE-RYOK01
8 PHẠM THỊ TRÚC 24/09/2002 Nữ NAM ĐỊNH VN-ASE-RYOK01
9 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 27/01/2003 Nữ QUẢNG NINH VN-ASE-RYOK01
10 NÔNG THỊ MAI 24/6/1994 Nữ CAO BẰNG VN-ASE-RYOK01
11 NGUYỄN VĂN BỘ 10/12/1994 Nam THANH HÓA VN-KAN-KNG01
12 NGUYỄN VĂN ĐẠT 3/9/1998 Nam THÁI BÌNH VN-KAN-KNG01
13 NGUYỄN PHƯƠNG HẢI 8/12/1989 Nam ĐỒNG NAI VN-KAN-KNG01
14 VŨ TIẾN LỰC 11/7/1998 Nam NINH BÌNH VN-KAN-KNG01
15 NGUYỄN HỒNG NGỌC 11/5/2002 Nam NAM ĐỊNH VN-KAN-KNG01
16 TRẦN HÀ LAM PHƯƠNG 6/10/1999 Nam HỒ CHÍ MINH VN-KAN-KNG01
17 TRẦN VĂN TUẤN 12/10/1997 Nam QUẢNG NAM VN-KAN-KNG01
18 ĐÀO THÀNH CÔNG 17/6/1998 Nam PHÚ THỌ VN-JPR-KYOW01
19 TRẦN MẠNH DŨNG 4/3/2000 Nam THÁI BÌNH VN-JPR-KYOW01
20 PHẠM VĂN DƯƠNG 8/4/2004 Nam QUẢNG NAM VN-JPR-KYOW01
21 NGUYỄN VĂN LANH 1/4/1993 Nam THÁI BÌNH VN-JPR-KYOW01
22 NÔNG THẾ MẠNH 24/04/1995 Nam BẮC KẠN VN-JPR-KYOW01
23 ĐOÀN HOÀI THƯƠNG 28/9/1996 Nam SÓC TRĂNG VN-JPR-KYOW01
24 NGUYỄN THỊ HẠNH 10/10/2000 Nữ HÀ NAM VN-LIFE-SANW02
25 TRẦN THỊ MAI HOA 15/4/2004 Nữ QUẢNG BÌNH VN-LIFE-SANW02
26 VÕ THỊ NGỌC LY 17/07/1994 Nữ QUẢNG NAM VN-LIFE-SANW02
27 VŨ THỊ NGÂN 26/7/2003 Nữ HẢI DƯƠNG VN-LIFE-SANW02
28 LÊ THỊ THU QUỲNH 30/7/2003 Nữ VĨNH PHÚC VN-LIFE-SANW02
29 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO 2/2/2002 Nữ THÁI BÌNH VN-LIFE-SANW02
30 VŨ THỊ THẢO 4/9/2003 Nữ HẢI DƯƠNG VN-LIFE-SANW02
31 NGUYỄN THÙY TRANG 31/10/2003 Nữ NGHỆ AN VN-LIFE-SANW02
32 NGUYỄN VĂN BIỀN 7/6/1993 Nam BẮC GIANG VN-KAN-NISHP01
33 ĐÀM VĂN HÀ 3/6/1996 Nam HẢI DƯƠNG VN-KAN-NISHP01
34 ĐẶNG MINH HIẾU 7/6/2002 Nam BẮC GIANG VN-KAN-NISHP01
35 PHẠM VĂN HOẰNG 16/3/1997 Nam BẮC GIANG VN-KAN-NISHP01
36 ĐÀO XUÂN MẠNH 16/06/2004 Nam NAM ĐỊNH VN-KAN-NISHP01
37 ĐÀM HÀO MINH 16/08/2003 Nam HỒ CHÍ MINH VN-KAN-NISHP01
38 TRẦN VĂN CHUNG 13/10/2000 Nam PHÚ THỌ VN-KEEA-SANK01
39 TRẦN VĂN HIẾU 13/12/2004 Nam BẮC GIANG VN-KEEA-SANK01
40 LƯƠNG ĐÌNH VĂN 5/10/1998 Nam THÁI NGUYÊN VN-KEEA-SANK01
41 LÊ VĂN HIẾU 17/06/2001 Nam BÌNH THUẬN VN-HIM-TIEI01
42 HUỲNH PHƯỚC NHÂN 28/12/2001 Nam HẬU GIANG VN-HIM-TIEI01
43 YA SIÀM 16/05/2003 Nam LÂM ĐỒNG VN-HIM-TIEI01
44 CHÂU NGỌC SƠN 28/10/1996 Nam VĨNH LONG VN-HIM-TIEI01
45 ĐINH HOÀI VŨ 13/04/2005 Nam HỒ CHÍ MINH VN-HIM-TIEI01
46 NGUYỄN THẾ HÓA 17/07/1996 Nam THÁI BÌNH VN-JCL-MASU02
47 VŨ VĂN HOẠT 22/11/2002 Nam QUẢNG NINH VN-JCL-MASU02
48 LÊ TIẾN HỒNG 13/11/1992 Nam NGHỆ AN VN-JCL-MASU02
49 NGUYỄN VĂN THANH 17/7/1996 Nam HẢI DƯƠNG VN-JCL-MASU02
50 NGÔ XUÂN TRƯỜNG 23/01/2004 Nam BẮC GIANG VN-JCL-MASU02
51 VI QUANG TÙNG 1/5/2000 Nam BẮC GIANG VN-JCL-MASU02
52 QUÁCH VĂN TUYÊN 16/03/1996 Nam NINH BÌNH VN-JCL-MASU02
53 LÊ VĂN VŨ 1/9/1994 Nam HÀ TĨNH VN-JCL-MASU02
54 NGUYỄN HỒNG CƯỜNG 8/3/1992 Nam HẢI DƯƠNG VN-ASE-MARU01
55 ĐINH MINH ĐỨC 24/8/2002 Nam ĐẮK LẮK VN-ASE-MARU01
56 LƯƠNG THANH HÒA 5/10/1997 Nam HỒ CHÍ MINH VN-ASE-MARU01
57 TRỊNH VĂN KHOA 10/2/1988 Nam QUẢNG NINH VN-ASE-MARU01
58 NGUYỄN VĂN LÂN 31/10/2002 Nam BẮC GIANG VN-ASE-MARU01
59 NGUYỄN VĂN YÊN 14/2/1988 Nam QUẢNG NAM VN-ASE-MARU01
60 TRƯƠNG VĂN ĐÀI 21/12/1999 Nam THỪA THIÊN HUẾ VN-KAN-FUJS01
61 TRẦN NGỌC ĐỒNG 17/9/1992 Nam KHÁNH HÒA VN-KAN-FUJS01
62 CAO HỮU HIẾU 21/08/2001 Nam HỒ CHÍ MINH VN-KAN-FUJS01
63 NGUYỄN TUẤN NAM 8/2/2001 Nam HẢI PHÒNG VN-KAN-FUJS01
64 ĐÀM ANH TÚ 28/11/1993 Nam BẮC NINH VN-KAN-FUJS01
65 NGUYỄN HỮU TUYÊN 22/04/1996 Nam HÀ NAM VN-KAN-FUJS01
66 LÊ THỊ DUNG 22/2/1991 Nữ HÀ NAM VN-NCA-KYAS04
67 NÔNG THỊ MAI 24/06/1994 Nữ CAO BẰNG VN-NCA-KYAS04
68 LÂM BÍCH NGÂN 29/04/1984 Nữ HỒ CHÍ MINH VN-NCA-KYAS04
69 NGUYỄN THỊ THƠM 25/02/1993 Nữ BẮC GIANG VN-NCA-KYAS04

2. Danh sách người lao động trúng tuyển (được tuyển chọn) tháng 04 năm 2023

STT Họ và tên Ngày tháng Tỉnh Mã đơn hàng
1 HOÀNG VĂN HẬN 25/09/1992 HẢI DƯƠNG VN-HIM-HAIS01
2 TRẦN VĂN HOÀNG NHÂN 9/12/2000 QUẢNG NAM VN-HIM-HAIS01
3 TRẦN THỊ NHUNG 26/12/1992 HƯNG YÊN VN-ASE-USAM01
4 PHẠM THỊ THỦY 1/6/1996 THÁI BÌNH VN-ASE-USAM01
5 NGUYỄN VĂN BỘ 10/12/1994 THANH HÓA VN-KAN-KNG01
6 NGUYỄN PHƯƠNG HẢI 8/12/1989 ĐỒNG NAI VN-KAN-KNG01
7 VŨ TIẾN LỰC 11/7/1998 NINH BÌNH VN-KAN-KNG01
8 NGUYỄN HỒNG NGỌC 11/5/2002 NAM ĐỊNH VN-KAN-KNG01
9 TRẦN MẠNH DŨNG 4/3/2000 THÁI BÌNH VN-JPR-KYOW01
10 NÔNG THẾ MẠNH 24/04/1995 BẮC KẠN VN-JPR-KYOW01
11 VŨ THỊ NGÂN 26/07/2003 HẢI DƯƠNG VN-LIFE-SANW01
12 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO 2/2/2002 THÁI BÌNH VN-LIFE-SANW01
13 NGUYỄN THÙY TRANG 31/10/2003 NGHỆ AN VN-LIFE-SANW01
14 ĐÀO XUÂN MẠNH 16/06/2004 NAM ĐỊNH VN-KAN-NISHP01
15 ĐÀM HÀO MINH 16/08/2003 HỒ CHÍ MINH VN-KAN-NISHP01
16 TRẦN VĂN HIẾU 13/12/2004 BẮC GIANG VN-KEEA-SANK01
17 HUỲNH PHƯỚC NHÂN 28/12/2001 HẬU GIANG VN-HIM-TIEI01
18 YA SIÀM 16/05/2003 LÂM ĐỒNG VN-HIM-TIEI01
19 NGUYỄN THẾ HÓA 17/07/1996 THÁI BÌNH VN-JCL-MASU02
20 VŨ VĂN HOẠT 22/11/2002 QUẢNG NINH VN-JCL-MASU02
21 QUÁCH VĂN TUYÊN 16/03/1996 NINH BÌNH VN-JCL-MASU02
22 NGUYỄN HỒNG CƯỜNG 8/3/1992 HẢI DƯƠNG VN-ASE-MARU01
23 TRỊNH VĂN KHOA 10/2/1988 QUẢNG NINH VN-ASE-MARU01
24 NGUYỄN VĂN YÊN 14/02/1988 QUẢNG NAM VN-ASE-MARU01
25 CAO HỮU HIẾU 21/08/2001 HỒ CHÍ MINH VN-KAN-FUJS01
26 NGUYỄN TUẤN NAM 8/2/2001 HẢI PHÒNG VN-KAN-FUJS01
27 NÔNG THỊ MAI 24/06/1994 CAO BẰNG VN-NCA-KYAS04
28 NGUYỄN THỊ THƠM 25/02/1993 BẮC GIANG VN-NCA-KYAS04

JVNET VN xin chúc mừng các bạn ứng viên đã xuất sắc trúng tuyển đơn hàng. Thời gian tới, các bạn sẽ tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật trong khoảng thời gian từ 4-6 tháng. Hãy học tập thật chăm chỉ để sớm xuất cảnh sang Nhật làm việc nhé!