Xuất khẩu lao động nhật bản

TUYỂN 5 NAM KHOAN GIẾNG

TUYỂN 5 NAM KHOAN GIẾNG

Lương: 22 man
Nơi làm việc: Chiba
Ngày PV: 12/12/2022

TUYỂN 6 NAM IN ẤN

TUYỂN 6 NAM IN ẤN

Lương: 15.9 man
Nơi làm việc: Kyoto
Ngày PV: 08/12/2022

TUYỂN 3 MAN DỰNG GIÀN GIÁO

TUYỂN 3 MAN DỰNG GIÀN GIÁO

Lương: 19.8 man
Nơi làm việc: Chiba
Ngày PV: 10/12

TUYỂN 5 NAM GẮN MÁY ĐIỀU HÒA

TUYỂN 5 NAM GẮN MÁY ĐIỀU HÒA

Lương: 18 man
Nơi làm việc: Kyoto
Ngày PV: 21/12/2022

TUYỂN 7 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ

TUYỂN 7 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ

Lương: 21 man
Nơi làm việc: Osaka
Ngày PV: 6/12/2022

TUYỂN 7 NAM GIA CÔNG TINH

TUYỂN 7 NAM GIA CÔNG TINH

Lương: 15.3 man/tháng
Nơi làm việc: Fukuoka
Ngày PV: 14/12/2022

TUYỂN 5 NAM SƠN

TUYỂN 5 NAM SƠN

Lương: 16 man
Nơi làm việc: Shiga
Ngày PV: 19/12/2022

TUYỂN 3 NAM CƠ KHÍ

TUYỂN 3 NAM CƠ KHÍ

Lương: 16.5 man
Nơi làm việc: Chiba
Ngày PV: 26/12/2022

TUYỂN 30 ĐÓNG SÁCH TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 30 ĐÓNG SÁCH TẠI NHẬT BẢN

Lương: 16,9 man/tháng
Nơi làm việc: Kyoto
Ngày PV: 20/11/2022

TUYỂN 7 NỮ ĐÚC ĐỒ NHỰA

TUYỂN 7 NỮ ĐÚC ĐỒ NHỰA

Lương: 16,4 man/tháng
Nơi làm việc: Aichi
Ngày PV: 25/11/2022

TUYỂN 6 NAM ĐIỀU KHIỂN MÁY XÂY DỰNG

TUYỂN 6 NAM ĐIỀU KHIỂN MÁY XÂY DỰNG

Lương: 20,1 man/tháng
Nơi làm việc: Kagawaga
Ngày PV: 21/11/2022

TUYỂN 4 NỮ MẠ LÀM TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 4 NỮ MẠ LÀM TẠI NHẬT BẢN

Lương cơ bản: 15,7 man/tháng
Nơi làm việc: Nagano
Ngày PV: 08/11/2022

Trang đầu ◄1 2 3 4 5 6 Trang cuối