Xuất khẩu lao động nhật bản

TUYỂN 6 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TẠI NHẬT

TUYỂN 6 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TẠI NHẬT

Lương: 15.6 man/tháng
Nơi làm việc: Tochigi
Ngày PV: 2/10/2023

TUYỂN 5 NAM HÀN XÌ Ở NHẬT

TUYỂN 5 NAM HÀN XÌ Ở NHẬT

Lương: 16.4 man/tháng
Nơi làm việc: Shiga
Ngày PV: 31/10/2023

TUYỂN 7 NỮ ĐÚC ĐỒ NHỰA TẠI NHẬT

TUYỂN 7 NỮ ĐÚC ĐỒ NHỰA TẠI NHẬT

Lương: 16.4 man/tháng
Nơi làm việc: Aichi
Ngày PV: 6/10/23

TUYỂN 6 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

TUYỂN 6 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

Lương: 17.4 man/tháng
Nơi làm việc: Kyoto
Ngày PV: 19/10/23

TUYỂN 3 NAM SƠN Ở NHẬT

TUYỂN 3 NAM SƠN Ở NHẬT

Lương: 16.3 man/tháng
Nơi làm việc: Shiga
Ngày PV: 31/10/2023

TUYỂN 9 NAM DÁN GIẤY TÀU ĐIỆN

TUYỂN 9 NAM DÁN GIẤY TÀU ĐIỆN

Lương: 17.5 man/tháng
Nơi làm việc: Hyogo
Ngày PV: 25/10/2023

TUYỂN 5 NAM CƠ KHÍ TẠI NHẬT

TUYỂN 5 NAM CƠ KHÍ TẠI NHẬT

Lương: 17.7 man/tháng
Nơi làm việc: Chiba
Ngày PV: 16/10/23

TUYỂN 5 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ

TUYỂN 5 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ

Lương: 17.9 man/tháng
Nơi làm việc: Osaka
Ngày PV: 25/09/23

TUYỂN 11 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

TUYỂN 11 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

Lương: 16.9 man/tháng
Nơi làm việc: Aichi
Ngày PV: 07/09/23

TUYỂN 12 NAM SX BẢNG ĐIỀU KHIỂN IN

TUYỂN 12 NAM SX BẢNG ĐIỀU KHIỂN IN

Lương: 16.3 man/tháng
Nơi làm việc: Kyoto
Ngày PV: 06/09/2023

TUYỂN 6 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM

TUYỂN 6 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM

Lương: 17.8 man/tháng
Nơi làm việc: Osaka
Ngày PV: 4/9/23

TUYỂN 6 NỮ MẠ TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 6 NỮ MẠ TẠI NHẬT BẢN

Lương: 17.5 man/tháng
Nơi làm việc: Nagano
Ngày PV: 15/09/23

Trang đầu ◄1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang cuối