Xuất khẩu lao động nhật bản

Tuyển 06 nam ngành mạ

Tuyển 06 nam ngành mạ

Nơi làm việc : OSAKA
Ngày tuyển: 12/09/2019
Mức lương: 32 triệu

Tuyển 06 nữ để kiểm tra máy

Tuyển 06 nữ để kiểm tra máy

Nơi làm việc : AICHI
Ngày tuyển: 14/09/2019
Mức lương: 31 triệu

Tuyển 6 nam điều khiển máy tiện

Tuyển 6 nam điều khiển máy tiện

Nơi làm việc : AICHI
Ngày tuyển: 22/08/2019
Mức lương: 35 triệu

Tuyển 9 nam ngành mạ

Tuyển 9 nam ngành mạ

Nơi làm việc : OSAKA
Ngày tuyển: 22/08/2019
Mức lương: 33 triệu

Tuyển 9 nữ lắp ráp thiết bị

Tuyển 9 nữ lắp ráp thiết bị

Nơi làm việc : KYOTO
Ngày tuyển: 25/8/2019
Mức lương: 31 triệu

Tuyển 45 nam cơ khí – hàn

Tuyển 45 nam cơ khí – hàn

Nơi làm việc: KAWASAKI
Ngày tuyển: 25/06/2019
Mức lương: 31 triệu

Tuyển 12 nam điều khiển máy xúc

Tuyển 12 nam điều khiển máy xúc

Nơi làm việc: TOCHIGI
Ngày tuyển: 20/06/2019
Mức lương: 37 triệu

Tuyển 06 nam chế tạo cốt thép

Tuyển 06 nam chế tạo cốt thép

Nơi làm việc: KYOTO
Ngày tuyển: 20/06/2019
Mức lương: 31 triệu

Tuyển 12 nữ chế biến thức ăn

Tuyển 12 nữ chế biến thức ăn

Nơi làm việc: SHIZUOKA
Ngày tuyển: 23/05/2019
Mức lương: 34 triệu

Tuyển 09 nam nghề mộc

Tuyển 09 nam nghề mộc

Nơi làm việc: NARA
Ngày tuyển: 14/05/2019
Mức lương: 31 triệu

Tuyển 60 nữ lắp ráp linh  kiện điện tử

Tuyển 60 nữ lắp ráp linh kiện điện tử

Nơi làm việc: SHIZUOKA
Ngày tuyển: 14/05/2019
Mức lương: 31 triệu

Tuyển 6 nam làm điều khiển máy xây dựng

Tuyển 6 nam làm điều khiển máy xây dựng

Nơi làm việc: SAITAMA
Ngày tuyển: 10/04/2019
Mức lương: 30 triệu

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối