Xuất khẩu lao động nhật bản

TUYỂN 6 NAM SƠN TƯỜNG

TUYỂN 6 NAM SƠN TƯỜNG

Lương: 18 man/tháng
Nơi làm việc: Kanagawa
Ngày PV: 5/10/2022

TUYỂN 12 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM

TUYỂN 12 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM

Lương: 18,25 man/tháng
Nơi làm việc: Osaka
Ngày PV: 12/09/2022

 TUYỂN 6 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

 TUYỂN 6 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Lương: 18,2 man/tháng
Nơi làm việc: Saitama
Ngày PV:8/2022

TUYỂN 09 NAM HOÀN THIỆN NGOẠI THẤT

TUYỂN 09 NAM HOÀN THIỆN NGOẠI THẤT

Nơi làm việc : AICHI
Ngày tuyển: 30/10/2022
Mức lương: 42 triệu

TUYỂN 21 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI, SƠN

TUYỂN 21 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI, SƠN

Nơi làm việc : SHIZUOKA
Ngày tuyển: 20/08/2022
Mức lương: 29 triệu

CẦN GẤP 15 NAM LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ CÁC MÁY MÓC ĐIỆN

CẦN GẤP 15 NAM LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ CÁC MÁY MÓC ĐIỆN

Nơi làm việc : SHIZOUKA
Ngày tuyển: 20/12/2020
Mức lương: 29 triệu

TUYỂN 06 NAM SƠN KIM LOẠI

TUYỂN 06 NAM SƠN KIM LOẠI

Nơi làm việc : HYOGO
Ngày tuyển: 10/10/2020
Mức lương: 31 triệu

TUYỂN 9 NAM LÀM VIỆC NGÀNH CƠ KHÍ

TUYỂN 9 NAM LÀM VIỆC NGÀNH CƠ KHÍ

Nơi làm việc : AICHI
Ngày tuyển: 22/10/2020
Mức lương: 32 triệu

TUYỂN 12 NỮ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

TUYỂN 12 NỮ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

Nơi làm việc : AICHI
Ngày tuyển: 17/10/2020 
Mức lương: 33 triệu 

TUYỂN 3 NAM GẮN MÁY ĐIỀU HÒA

TUYỂN 3 NAM GẮN MÁY ĐIỀU HÒA

Nơi làm việc : KYOTO
Ngày tuyển: 7/10/2020
Mức lương: 33 triệu 

TUYỂN 6 NAM LẮP CỐP PHA PANEN

TUYỂN 6 NAM LẮP CỐP PHA PANEN

Nơi làm việc : CHIBA
Ngày tuyển: 1/10/2020
Mức lương: 50 triệu

TUYỂN 9 NAM ĐƠN HÀNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG

TUYỂN 9 NAM ĐƠN HÀNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG

Nơi làm việc : AICHI
Ngày tuyển: 11/09/2020
Mức lương: 42 triệu

Trang đầu ◄1 2 3 Trang cuối