Tin tức xuất khẩu lao động

Danh sách lao động dự tuyển và trúng tuyển tháng 02 2024

THÔNG BÁO: Công ty Cổ Phần JVNET Việt Nam xin công bố danh sách những lao động dự tuyển và trúng tuyển đơn hàng đi Nhật tháng 02 năm 2024. Chào mừng các bạn gia nhập đại gia đình JVNET. Chúc các bạn học tiếng Nhật thật tốt và rèn luyện những kỹ năng cần thiết để sớm xuất cảnh sang Nhật làm việc. 

danh sách lao động trúng tuyển dự tuyển

1. Danh sách người lao động tham gia chuẩn bị nguồn (dự tuyển) tháng 02 năm 2024

Họ và tên Ngày tháng Giới tính Tỉnh Mã đơn hàng
NGUYỄN THỊ HẰNG 22/03/2004 Nữ HÒA BÌNH VN-NCA-KEMI05
NGUYỄN THỊ HẬU 20/05/1997 Nữ BÌNH DƯƠNG VN-NCA-KEMI05
ĐẶNG PHƯƠNG NGỌC 24/12/1998 Nữ PHÚ YÊN VN-NCA-KEMI05
NGUYỄN THỊ NHIÊN 17/05/1994 Nữ AN GIANG VN-NCA-KEMI05
LÊ NGỌC PHA LÊ 24/6/1997 Nữ BÌNH PHƯỚC VN-NCA-KYAS06
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 15/07/1996 Nữ HÀ NỘI VN-NCA-KYAS06
LÂM THỊ MINH THÙY 22/10/1990 Nữ HƯNG YÊN VN-NCA-KYAS06
ĐẶNG VĂN HOÀI DƯƠNG 15/11/2002 Nam BÌNH ĐỊNH VN-SUNS-SOUWA01
TRƯƠNG QUỐC KHÁNH 02/09/2002 Nam KHÁNH HÒA VN-SUNS-SOUWA01
NGUYỄN THẬP NHỊ 23/11/2003 Nam BÌNH ĐỊNH VN-SUNS-SOUWA01
NGUYỄN VĂN PHI 20/10/2003 Nam BÌNH DƯƠNG VN-SUNS-SOUWA01
LÊ MINH SƠN 20/08/1999 Nam ĐĂK LĂK VN-SUNS-SOUWA01
HÀ MẠNH CƯỜNG 30/12/2005 Nam NAM ĐỊNH VN-JCL-TAIS05
THÂN DANH DUY 20/3/1997 Nam HÀ NỘI VN-JCL-TAIS05
LÊ ĐỨC HẠNH 02/03/1997 Nam THỪA THIÊN HUẾ VN-JCL-TAIS05
PHẠM ANH TUẤN 14/09/2004 Nam QUẢNG BÌNH VN-JCL-TAIS05

2. Danh sách người lao động trúng tuyển (được tuyển chọn) tháng 02 năm 2024 

Họ và tên Ngày tháng Tỉnh Mã đơn hàng
ĐẶNG PHƯƠNG NGỌC 24/12/1998 PHÚ YÊN VN-NCA-KEMI05
NGUYỄN THỊ NHIÊN 17/05/1994 AN GIANG VN-NCA-KEMI05
TRƯƠNG QUỐC KHÁNH 02/09/2002 KHÁNH HÒA VN-SUNS-SOUWA01
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 15/07/1996 HÀ NỘI VN-NCA-KYAS06
THÂN DANH DUY 20/03/1997 HÀ NỘI VN-JCL-TAIS05
LÊ ĐỨC HẠNH 02/03/1997 THỪA THIÊN HUẾ VN-JCL-TAIS05