Xuất khẩu lao động nhật bản

TUYỂN 4 NỮ GIẶT LÀ 1 NĂM

TUYỂN 4 NỮ GIẶT LÀ 1 NĂM

Lương: 16.3 man/tháng
Nơi làm việc: Ibaraki
Ngày PV: 26/4/23

TUYỂN 8 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

TUYỂN 8 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

Lương: 16.9 man/tháng
Nơi làm việc: Aichi
Ngày PV: 11/04/23

TUYỂN 3 NAM SX THÙNG CARTON

TUYỂN 3 NAM SX THÙNG CARTON

Lương: 15.9 man/tháng
Nơi làm việc: Osaka
Ngày PV: 12/04/23

TUYỂN 6 NAM CƠ KHÍ

TUYỂN 6 NAM CƠ KHÍ

Lương: 16.7 man/tháng
Nơi làm việc: Saitama
Ngày PV: 11/04/23

TUYỂN 4 NAM DỰNG CỐT THÉP

TUYỂN 4 NAM DỰNG CỐT THÉP

Lương: 17 man/tháng
Nơi làm việc: Kyoto
Ngày PV: 6/04/23

TUYỂN 6 NAM MỘC XÂY DỰNG

TUYỂN 6 NAM MỘC XÂY DỰNG

Lương: 17.7 man/tháng
Nơi làm việc: Osaka
Ngày PV: 26/04/23

TUYỂN 5 NAM ĐÚC CHẤT DẺO

TUYỂN 5 NAM ĐÚC CHẤT DẺO

Lương: 16.3 man/tháng
Nơi làm việc: Fukuoka
Ngày PV: 11/04/23

TUYỂN 8 NAM HÀN

TUYỂN 8 NAM HÀN

Lương: 16 man/tháng
Nơi làm việc: Shiga
Ngày PV: 18/4/23

TUYỂN 5 NAM CHỐNG THẤM

TUYỂN 5 NAM CHỐNG THẤM

Lương: 25 man/tháng
Nơi làm việc: Chiba
Ngày PV: 13/4/23

TUYỂN 4 NAM DỰNG GIÀN GIÁO TẠI NHẬT

TUYỂN 4 NAM DỰNG GIÀN GIÁO TẠI NHẬT

Lương: 21 man
Nơi làm việc: Ehime
Ngày PV: 1/4/23

TUYỂN 6 NỮ NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT

TUYỂN 6 NỮ NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT

Lương: 22 man/tháng
Nơi làm việc: Aichi
Ngày PV: 3/4/23

TUYỂN 6 NAM LẮP CỐP PHA PANEN

TUYỂN 6 NAM LẮP CỐP PHA PANEN

Lương: 21 man/tháng
Nơi làm việc: Aichi
Ngày PV: 22/04/23

Trang đầu ◄1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trang cuối