Xuất khẩu lao động nhật bản

TUYỂN 5 NAM LÀM BÁNH MÌ

TUYỂN 5 NAM LÀM BÁNH MÌ

Lương: 19.5 man/tháng
Nơi làm việc: Tokyo
Ngày PV: 29/12/2023

TUYỂN 4 NAM ÉP KIM LOẠI

TUYỂN 4 NAM ÉP KIM LOẠI

Lương: 16.5 man/tháng
Nơi làm việc: Shiga
Ngày PV: 14/12/2023

TUYỂN 8 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM

TUYỂN 8 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM

Lương: 19.9 man/tháng
Nơi làm việc: Osaka
Ngày PV: 05/12/2023

TUYỂN 5 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI

TUYỂN 5 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI

Lương: 16.3 man/tháng
Nơi làm việc: Shiga
Ngày PV: 04/12/2023

TUYỂN 4 NAM HÀN TẠI NHẬT

TUYỂN 4 NAM HÀN TẠI NHẬT

Lương: 17.8 man/tháng
Nơi làm việc: Saitama
Ngày PV: 05/12/20223

TUYỂN 4 NAM SƠN

TUYỂN 4 NAM SƠN

Lương: 17.8 man
Nơi làm việc: Saitama
Ngày PV: 05/12/2023

TUYỂN 4 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI

TUYỂN 4 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI

Lương: 18 man/tháng
Nơi làm việc: Kyoto
Ngày PV: 06/12/2023

TUYỂN 4 NỮ MẠ ĐIỆN

TUYỂN 4 NỮ MẠ ĐIỆN


TUYỂN 5 NAM CHẾ TẠO KL TẤM

TUYỂN 5 NAM CHẾ TẠO KL TẤM

Lương: 16.5 man/tháng
Nơi làm việc: Shiga
Ngày PV: 14/12/2023

TUYỂN 4 NAM SƠN CẦU

TUYỂN 4 NAM SƠN CẦU

Lương: 19.2 man/tháng
Nơi làm việc: Yamaguchi
Ngày PV: 11/12/2023

TUYỂN 4 NAM SƠN CẦU THÉP

TUYỂN 4 NAM SƠN CẦU THÉP

Lương: 18.7 man/tháng
Nơi làm việc: Yamagata
Ngày PV: 11/12/24

TUYỂN 7 NỮ ĐÚC ĐỒ NHỰA

TUYỂN 7 NỮ ĐÚC ĐỒ NHỰA

Lương: 16.2 man/tháng
Nơi làm việc: Guma
Ngày PV: 08/11/23

Trang đầu ◄1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang cuối