Xuất khẩu lao động nhật bản

TUYỂN 21 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

TUYỂN 21 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

Tổng lương: 22.3 man/tháng
Nơi làm việc: Chiba
Ngày PV: 12/04/2024

TUYỂN 6 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ

TUYỂN 6 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ

Lương: 15.6 man/tháng
Nơi làm việc: Tochigi
Ngày PV: 24/04/2024

TUYỂN 18 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Ở NHẬT

TUYỂN 18 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Ở NHẬT

Lương: 16.5 man/tháng
Nơi làm việc: Aichi
Ngày PV: 16/04/2024

TUYỂN 3 NAM SƠN KIM LOẠI Ở NHẬT

TUYỂN 3 NAM SƠN KIM LOẠI Ở NHẬT

Lương: 16.8 man/tháng
Nơi làm việc: Shiga
Ngày PV: 16/04/2024

TUYỂN 4 NAM HÀN TẠI SHIGA

TUYỂN 4 NAM HÀN TẠI SHIGA

Lương: 16.8 man/tháng
Nơi làm việc: Shiga
Ngày PV: 16/04/2024

TUYỂN 4 NAM HÀN Ở NHẬT

TUYỂN 4 NAM HÀN Ở NHẬT

Lương: 16.2 man/tháng
Nơi làm việc: Shiga
Ngày PV: 17/04/2024

TUYỂN 4 NAM SƠN

TUYỂN 4 NAM SƠN

Tổng lương: 20 man/tháng
Nơi làm việc: Hokkaido
Ngày PV: 03/04/2024

TUYỂN 6 NAM SƠN CẦU THÉP

TUYỂN 6 NAM SƠN CẦU THÉP

Lương: 20.3 man/tháng
Nơi làm việc: Aichi
Ngày PV: 17/04/2024

TUYỂN 12 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

TUYỂN 12 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Lương: 17 man/tháng
Nơi làm việc: Shizuoka
Ngày PV: 04/03/24

TUYỂN 4 NAM XÂY DỰNG

TUYỂN 4 NAM XÂY DỰNG

Lương: 17.9 man/tháng
Nơi làm việc: Tokyo
Ngày PV: 02/03/24

TUYỂN NAM DỰNG CỐT THÉP

TUYỂN NAM DỰNG CỐT THÉP

Lương: 17 man/tháng
Nơi làm việc: Tokyo
Ngày PV: 13/03/24

TUYỂN 6 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI

TUYỂN 6 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI

Lương: 16.3 man/tháng
Nơi làm việc: Shiga
Ngày PV: 08/03/2024

Trang đầu ◄1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang cuối