Xuất khẩu lao động nhật bản

TUYỂN 8 NỮ LÀM BÁNH MÌ

TUYỂN 8 NỮ LÀM BÁNH MÌ

Lương: 18.4 man
Nơi làm việc: Tokyo
Ngày PV: 04/02/23

TUYỂN 2 NỮ SX QUẦN ÁO

TUYỂN 2 NỮ SX QUẦN ÁO

Lương: 15.2 man
Nơi làm việc: Tochigi
Ngày PV: 14/02/23

TUYỂN 2 NAM GIÀN GIÁO

TUYỂN 2 NAM GIÀN GIÁO

Lương: 20 man Nơi làm việc: Chiba Ngày PV: 24/02/23
TUYỂN 1 NAM DỰNG GIÀN GIÁO

TUYỂN 1 NAM DỰNG GIÀN GIÁO

Lương: 16.6 man
Nơi làm việc: Osaka
Ngày PV: 09/02/23
TUYỂN 6 NỮ ĐÚC ĐỒ NHỰA

TUYỂN 6 NỮ ĐÚC ĐỒ NHỰA

Lương: 16.4 man
Nơi làm việc: Aichi
Ngày PV: 24/02/2023

TUYỂN 5 NAM CHẾ TẠO VẬT LIỆU THÉP

TUYỂN 5 NAM CHẾ TẠO VẬT LIỆU THÉP

Lương: 17 man
Nơi làm việc: Hyogo
Ngày PV: 21/02/23

TUYỂN 4 NAM SỬ DỤNG MÁY XD

TUYỂN 4 NAM SỬ DỤNG MÁY XD

Lương: 20 man
Nơi làm việc: Hiroshima
Ngày PV: 25/02/23

TUYỂN 4 NAM XÂY DỰNG

TUYỂN 4 NAM XÂY DỰNG

Lương: 18.2 man
Nơi làm việc: Aichi
Ngày PV: 15/02/23

TUYỂN 9 NAM SƠN

TUYỂN 9 NAM SƠN

Lương: 15.8 man
Nơi làm việc: Aichi
Ngày PV: 15/02/23

TUYỂN 1 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ

TUYỂN 1 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ

Lương: 16.8 man
Nơi làm việc: Ishikawa
Ngày PV: 27/02/23

TUYỂN 1 NỮ GIẶT LÀ

TUYỂN 1 NỮ GIẶT LÀ

Lương: 16.3 man/tháng
Nơi làm việc: Shizuoka
Ngày PV: 29/01/2023

TUYỂN 5 NAM KHOAN GIẾNG

TUYỂN 5 NAM KHOAN GIẾNG

Lương: 22 man
Nơi làm việc: Chiba
Ngày PV: 12/12/2022

Trang đầu ◄1 2 3 4 5 6 Trang cuối