Xuất khẩu lao động nhật bản

TUYỂN 6 NAM MỘC XÂY DỰNG

Mộc xây dựng là một trong những ngành thiếu hụt trầm trọng nhân lực. Vậy nên, mỗi năm Nhật Bản luôn tuyển dụng số lượng lớn với lương cao cùng nhiều chế độ hấp dẫn. Ngay trong tháng 4 này, JVNET VN cần tuyển gấp 6 Nam đi đơn mộc xây dựng tại Osaka. Thông tin chi tiết tuyển dụng, bạn có thể xem phía dưới

mộc xây dựng Nhật Bản